KOMUNIKAT

Gdynia | Rumia

Nasza placówka Centrum Medyczne IMED realizuje projekt w ramach powyższego projektu grantowego (umowa nr UDG-SPE.01.2020/088).
Sytuacja obecna, jak i trudno przewidywalna sytuacja epidemiczna, która może utrzymać się przez dłuższy czas, wymusza podjęcie przez nas kroków dostosowujących naszą działalność do obecnej sytuacji sanitarnej, w oparciu o zaufanie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów;

Dzięki projektowi SPEKTRUM możliwe jest przeprowadzenie audytu organizacyjnego, zmiana procedur oraz zautomatyzowanie części procedur. Chcemy opracować nowy system organizacji pracy i przyjęć Pacjentów, który pomoże nam zwiększyć dostępność do lekarzy oraz zapewni bezpieczeństwo personelu i Pacjentów.

Opis projektu:
SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł