PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

RUMIA

Zapraszamy do CM IMED Rumia wszystkie osoby, które:

  • mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat;

  • wybrały lekarza POZ w naszym Centrum (można się przepisać);

  • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia;

  • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia;

  • są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek.

Lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad a następnie skieruje Cię na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia