PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

RUMIA

PORADNIA POZ   |   PROGRAMY PROFILAKTYCZNE  |   PROFILAKTYKA CHUK
pierwsza wizyta u dentysty cmimed gdynia

choroby układu krążenia

są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka.

do kogo adresowany

jest program?

do osób które:

  • w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat

  • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek)

  • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia

  • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

jakie badania wykonasz

w ramach programu?

  • badania biochemiczne określające stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy,

  • badanie fizykalne,

  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

  • określenie BMI tj. należnej masy ciała,

  • wizyta lekarska, z oceną wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego.

Osoby u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych, zostaną skierowane na dalszą diagnostykę lub leczenie w poradni specjalistycznej.

jak i gdzie wykonać badania?

Zapytaj w gabinecie zabiegowym lub swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej o udział w programie.

zapraszamy do kontaktu: