KINEZYTERAPIA

Jest obok fizykoterapii, jedną z dwóch głównych dziedziń fizjoterapii. Polega na leczeniu ruchem (gr. kinesis oznacza ruch), stąd też często używana jest jej inna nazwa gimnastyka lecznicza bądź też ćwiczenia usprawniające. Opiera się na założeniu, iż ruch jest naturalnym impulsem prowadzącym do zmian w miejscach chorobo zmienionych.

Wykonujemy następujące zabiegi:

  • Ćwiczenia czynne, bierne, wolne, w odciążeniu
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Ćwiczenia grupowe
  • Ćwiczenia Redcord
  • Rehabilitacja nietrzymania moczu
  • Metoda Kaltenborna i Evjentha
  • Metoda PNF
  • Metoda Neuromobilizacji
  • Metoda Kinesiology Taping