BADANIA PRENATALNE

GDYNIA

GINEKOLOGIA   |   BADANIA PRENATALNE

Czym są badania prenatalne?

Badania prenatalne wykonywane w trakcie ciąży, to cykl badań pozwalających wykryć poważne wady rozwojowe oraz choroby genetyczne u dziecka (przed jego narodzinami). W przypadku ich stwierdzenia zyskuje się cenny czas oraz wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie odpowiednich zabiegów w okresie płodowym lub opracowanie planu leczenia po urodzeniu dziecka.
W Centrum Medyczno-Stomatologicznym IMED wykonujemy nowoczesne, nieinwazyjne badania prenatalne – całkowicie bezpieczne zarówno dla dziecka, jak i przyszłej mamy.

Na czym polegają badania prenatalne?

W zależności od trymestru ciąży polegają one na zebraniu szczegółowego wywiadu medycznego od ciężarnej oraz wykonaniu następujących badań:

 • 10 – 13 tydzień ciąży – USG oraz test podwójny (pobranie krwi od ciężarnej celem oznaczenia poziomów białka PAPP-A oraz beta-hCG

 • 18 – 22 tydzień ciąży – USG
 • 28 – 32 tydzień ciąży – USG
czym są badania prenatalne Rumia

Nieinwazyjne badania prenatalne w CM IMED

USG I trymestru

USG ciąży z oceną markerów ryzyka wad genetycznych (inaczej USG genetyczne) wykonywane jest według standardów FMF i polega na ocenie poprawnego rozwoju płodu pod względem anatomicznym. Doświadczony lekarz używając specjalistycznego i bardzo dokładnego sprzętu bada:

 • parametry biometryczne płodu (pomiary płodu)

 • wartość NT (przezierność karkową)

 • skostnienie kości nosowej (NB)

FMF (Fetal Medicine Foundation)
Fundacja której celem jest propagowanie wiedzy dotyczącej medycyny płodowej, a także badania i szkolenia lekarzy w tym zakresie.

Test PAPP-a i beta-hCG (test podwójny)

Badanie to polega na pobraniu krwi Pacjentki co pozwala na ocenę stężenia określonych substancji:

 • białka PAPP-A,

 • wolnej podjednostki β-HCG (Beta-hCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej).

Te dwa hormony produkowane są przez łożysko w czasie ciąży, jeśli odbiegają one od normy, może to świadczyć o ryzyku wystąpienia wady w rozwoju dziecka.

Certyfikat FMF Bartosz Grabowski Rumia

Ocena ryzyka wady lub choroby płodu

Ocena ryzyka wady lub choroby płodu wykonywana jest na podstawie testów przesiewowych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania zgodnego z Fetal Medicine Foundation. Na podstawie uzyskanych informacji:

 • szczegółowego wywiadu medycznego,

 • parametrów oszacowanych podczas badania USG,

 • parametrów biochemicznych z krwi Pacjentki.

Wydawany jest wynik z oceną anatomii płodu oraz obliczonym ryzykiem wystąpienia trisomii chromosomu 21, 18, 13.

Badania prenatalne Trisomia

Jak przygotować się do
badań prenatalnych?

Wykonanie badania USG ciąży nie wymaga specjalnego przygotowania.
Idealnie, jeśli na wizytę, podczas której ma zostać wykonane USG I trymestru, dostarczysz wyniki testu podwójnego.

Kto powinien wykonać badania prenatalne (grupy ryzyka)?

Chociaż badaniom prenatalnym powinna poddać się każda kobieta spodziewająca się dziecka, wskazaniami do ich wykonania jest:

 • wiek ciężarnej – powyżej 35 roku życia,

 • aberracje chromosomalne, które wystąpiły w poprzedniej ciąży,

 • występowanie aberracji chromosomalnych w rodzinie,

 • występowanie chorób genetycznych w rodzinie,

 • zapłodnienie in vitro,

 • nieprawidłowy obraz USG,

 • nieprawidłowe stężenie markerów biochemicznych.

Jakie wady można zdiagnozować za pomocą badań prenatalnych?

Dzięki badaniu prenatalnemu można wykryć wady genetyczne płodu takie jak:

 • zespół Downa (czułość testu ok. 90%),

 • zespół Edwardsa (czułość testu ponad 90%),

 • zespół Patau (czułość testu ponad 90%).

Nieprawidłowy wynik testu nie oznacza od razu choroby u płodu, lecz świadczy o podwyższonym ryzyku wystąpienia aberracji chromosomowej. W takim wypadku nasz lekarz prowadzący skieruje Cię na dalsze specjalistyczne badania.

Cena badania prenatalnego

350 zł

Badania wykonuje:

lekarz ginekolog
lek. med. Kajetan Piątkowski

piątek
08:30 – 14:00
Umów się na wizytę