e-RECEPTA

ZAPŁAĆ ZA RECEPTĘ ONLINE

e-Recepta

e-Recepta zostanie wystawiona zgodnie z dokumentacją medyczną Centrum Medyczno-Stomatologicznego IMED na 4 miesiące terapii.

e-Recepta może być wystawiona Pacjentom, którzy odbyli wizytę lekarską w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

WYSTAWIENIE RECEPTY

30,00 PLN

.
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
NUMER TELEFONU
UWAGI
1. Podaj imię oraz nazwisko Pacjenta (jeśli jest inne od imienia i nazwiska osoby dokonującej wpłaty).
2. W przypadku chęci otrzymania faktury wypełnij dane NIP oraz Nazwa Firmy w kolejnym kroku.